นนทบุรี ผบช.ภ.1เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

นนทบุรี ผบช.ภ.1เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสโมสร หมู่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท. อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย รองผบก. ภ.จว. นนทบุรี พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี  ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ นายกอบต.ไทรใหญ่ พ.ต.อ.วิทยา บวรศิขริน ผกก.สภ.ไทรน้อย พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ชีวิตโสภณ สวป.สภ.ไทรน้อย พร้อมเครือข่ายชุมชนปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เพื่อพัฒนาและดำเนินงานชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติและให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และชุมชนบำบัดค้นหาปัญหามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล และการบำบัดผู้ยาเสพติดและสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ
พล.ต.ท. อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1กล่าวว่ามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ซาติ สภ.ไทรน้อย ในวันนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและ
ศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หมู่บ้านชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 1ให้ได้รับการบำบัตรักษา และอยู่ใหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และยั่งยืนต่อไป
พ.ต.อ.วิทยา บวรศิขริน ผกก.สภ.ไทรน้อย กล่าว่าโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ
แบบครบวงจรในวันนี้ตามที่ตำรวจภูธรภาค 1 ได้มอบหมายให้ สภ.ไทรน้อย ดำเนินงาน
“โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้น
จากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมี
ส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนทาง สภ.ไทรน้อย จึงได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านคลองหม่อมแช่ม หมู่ 9 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ ในปีนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านคลองหม่อมแช่ม ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วนการปฏิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านคลองหม่อมแช่ม ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2564 ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน
ประกอบด้วย1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย โดยมี พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ชีวิตโสภณ สวป.สภ.ไทรน้อย เป็นหน.ชุดปฏิบัติการ
ภาพ-ข่าว กำพลศิลป์ วงษ์เดือน
ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

Related posts