ข่าวตราด/สอนออนไลน์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 13 มิถุนายน

ข่าวตราด/สอนออนไลน์
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 13 มิถุนายน

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ​”Online” “On-demand”​ “On hand” โดยรูปแบบ​”Online” ได้จัดทำห้องเรียนออนไลน์ “KK Station” ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน​”www.ky.ac.th” ซึ่งเป็นการจัดห้องเรียนออนไลน์ให้ครูและนักเรียน​ได้เข้าห้องเรียน ผ่าน Google Meet ซึ่งห้องเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น​ผู้ปกครองสามารถเข้ามาร่วมชั้นเรียนได้​ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู​ ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
รูปแบบที่ 2 คือ​ “On-demand” โดยใช้ Application ต่างๆเช่น Google Classroom YouTube DLTV และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้​ผ่านสื่อต่างๆ
รูปแบบที่ 3 “On hand” สำหรับนักเรียน ที่มีปัญหา การเข้าใช้ระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุปกรณ์ต่างๆ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครูจัดส่งใบงาน ให้นักเรียนได้ เรียนรู้ และทำแบบทดสอบต่างๆ ผ่านทางไปรษณีย์ และบางส่วนครูนำใบงานไปส่งที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนบางส่วน ที่อยู่ฝั่งกัมพูชา ครูก็ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้เรียนเข้าร่วมใช้ KK Stationผ่านเว็บไซต์​ของโรงเรียน
โดยการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน​ ​มีนายสำเนา​ บุญมาก​ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม​ เเละนายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม​ นิเทศ​ กำ​กับ​ ติดตาม​ ตรวจสอบ​ให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปตาม​ มติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ​ จังหวัดตราด​ เปิดการเรียนการสอนแบบทางไกล​ ​ตั้งเเต่วันที่​ 1 มิถุนายน​ 2564​ เเละให้เปิดทำการจัดการเรียนการสอบ​แบบ​ On site ในวันที่​ 14 มิถุนายน​ 2564​ เป็นต้นไป​ โดยจัดการเรียนแบบ​On site โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน​ มีการสลับเหลื่อมเวลาเรียน​ เเละจัดกลุ่มนักเรียนในการมาเรียน​ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)​ และมีการใช้ข้อมูลทุกด้าน​มาประกอบการ​พิจารณา​ใน​การ​เปิดเรียนปกติ​ตั้งเเต่วันที่​ 1 กรกฎาคม​ 2564​ เป็นต้นไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts