ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี พร้อม..จัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม”1 แสนโดส

ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี พร้อม..จัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม”1 แสนโดส

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เผยพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1 แสนโดส หาก ศบค.เห็นชอบให้ท้องถิ่นดำเนินการ
.
(31 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้คณะทำงานของ อบจ.ราชบุรี สอบถามไปที่ ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี โดยมอบหมายให้คณะทำงาน พิจารณารายละเอียด เช่นประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) อีกทั้งความชัดเจนในการอนุมัติ และการให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเองได้ รวมทั้งการจัดบริการและกลุ่มเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ ศคบ.จังหวัดราชบุรี
.
นายวิวัฒน์ นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลพี่น้องทุกคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนงบประมาณ ที่จะจัดซื้อ เพื่อให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มครู และกลุ่มครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น กลุ่มอำนวยการ และให้บริการประชาชน ฯลฯ ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ 100,000 โดส สำหรับประชาชน 50,000 คน รวมทั้งการดูแลประชาชน อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน
.
ตาเป้

Related posts