ชัยนาท-บ่อที่ 16 คณะสงฆ์เดินหน้าต่อ ร่วมเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือวัดบ้านกลำ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง วัดบ้านกลำ อ.เมืองชัยนาท

ชัยนาท-บ่อที่ 16 คณะสงฆ์เดินหน้าต่อ ร่วมเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือวัดบ้านกลำ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง วัดบ้านกลำ อ.เมืองชัยนาท

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 ท่านเจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระมหานคร จรณธมฺโม เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ร่วมดำเนินงานรวมน้ำใจต้านภัยแล้ง พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท พันเอกจิตต์เทพ ภาพันธ์ กอรมน.จังหวัดชัยนาท หัวหน้าฝ่ายการข่าว สจ.นาวิน พยัคมาก น.ส.อัจราพรรณ ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา พร้อมผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ ณ วัดบ้านกลำ หมู่ 5 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ที่ทางวัดนั้นขาดแคลนน้ำใช้

เนื่องด้วยจังหวัดชัยนาทเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จนทำให้เกษตรกรไร่นาขาดน้ำจนไม่สามารถเพาะปลูกได้ บางรายต้องออกไปหางานอื่นทดแทน ทั้งนี้จึงได้เห็นความสำคัญของทางวัดบ้านกลำ และชาวบ้านใกล้ เรือนเคียง ที่ยังขาดแคลนน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งอุปโภค บริโภค จึงได้เข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากทางวัดบ้านกลำ ยังขาดแคลนเรื่องปัจจัย และช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางวัด ทำให้รับกิจนิมนต์น้อยลง คนทำบุญก็น้อยลง ไหนจะเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง และความเป็นอยู่ ทั้งนี้ หากใครมีจิตศรัทธาอยากร่วมบริจาคเพื่อเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวบ้าน สามารถโทรเบอร์ 091-7426994 หรือโอนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชัยนาท 106-055-1020

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

 

Related posts