ผบ.พล.ร.15 ให้การสนับสนุนรถครัวสนามเคลื่อนที่ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ล็อคดาวน์ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน

ผบ.พล.ร.15 ให้การสนับสนุนรถครัวสนามเคลื่อนที่ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ล็อคดาวน์ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ณ โรงสีข้าวพิกุลทอง ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำหรับตำบลเกาะสะท้อน ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายไปในหลายหมู่บ้าน จึงได้ประกาศปิดตำบลเกาะสะท้อนมาตั้งแต่วันที่ 9-22 พฤษภาคม 2564 และเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นจึงขยายเวลาการปิดพื้นที่เป็นการปิดตำบลเกาะสะท้อน และเส้นทางเข้า-ออกระหว่างหมู่บ้านทั้ง 9หมู่บ้านต่อไป อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน จำนวน 133 ราย รักษาหายสะสมจำนวน 39 ราย โดยหน่วยทหารในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

จากสถานการณ์ดังกล่าว พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 สั่งการให้ กองพันทหารราบที่ 1 และ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน เพื่อทำอาหารกล่องปรุงสุก เป็นข้าวกระเพราไก่ไข่ต้ม จำนวน 800 กล่อง ซึ่งอาหารต่าง ๆ ที่ปรุงจากรถครัวสนามนั้น ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่เป็นมุสลิม มาดำเนินการปรุงอาหารให้ จึงมั่นใจได้ว่าพี่น้องมุสลิมสามารถจะรับประทานอาหารที่เป็น ฮาลาล ได้อย่างสบายใจ พร้อมทั้งสั่งการให้ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 ให้สนับสนุนผักปลอดสารพิษ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ ตำบลเกาะสะท้อน โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมพบปะ มอบความห่วงใย สอบถาม ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิต สร้างความปลื้มปริติ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นอย่างมาก ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทุกนายให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

 

Related posts