ชุมพร – กอ.รมน.เข้าตรวจแรงงานพม่า ในโรงงานป้องกันสวมแรงงานผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง บ้านควน อ.หลังสวน

ชุมพร – กอ.รมน.เข้าตรวจแรงงานพม่า ในโรงงานป้องกันสวมแรงงานผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง บ้านควน อ.หลังสวน

วันที่ 28 พ.ค.64 เวลา 11.30 น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) สั่งการให้ ร.อ.กอบศักดิ์ นาคหาญ หน.ชรต.403 (ช.พ.),ร อ.ชาญณรงค์ ทองแก้ว หน.ฝ่ายการข่าวฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. บูรณาการกำลังร่วมกับ จนท.นปพ.ภ.จว.ช.พ.,จนท.ตร.สืบสวนภ.จว.ช.พ. ,จนท.ตร.ปคม., จนท.ตร.กองปราบปราม บก.สส.ภาค.8, จนท.ขกท. ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จำกัด (ต่อเนื่องการเกษตร) เลขที่ 158 หมู่ที่ 18 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อป้องกันปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมาย และการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว

โดยมี น.ส.วิชุดา คลอดศรีเพ็ง ผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นผู้นำตรวจ จากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ทั้งหมด จำนวน 145 คน แยกเป็นชาย 96 หญิง 49 มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานถูกต้องทุกคน ไม่พบการกระทำผิดกฏหมาย อย่างอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ กอ.รมน.ชุมพร จะเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่อาจจะมีเล็ดลอดมากับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts