จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 🔶เวลา 09.00–12.00 น.
: นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ต.ไร่ขี ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในชุมชนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม ประมาณ 105 คน ทำให้การสัญจรมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย สร้างความสามัคคีให้กับชุมชน//ภาพ/ข่าวบัณฑิต/สนุกพันธุ์/อำนาจเจริญ//ราย/งาน/0644560091

Related posts