อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมวางแนวทางกระจายวัคซีนล็อตแรก รณรงค์ลงทะเบียนจองวัคซีน “อยุธยาพร้อม” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แจงผลดีการตรวจคัดกรองเชิงรุกสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจ

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมวางแนวทางกระจายวัคซีนล็อตแรก รณรงค์ลงทะเบียนจองวัคซีน “อยุธยาพร้อม” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แจงผลดีการตรวจคัดกรองเชิงรุกสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจ


วันนี้ (27 พ.ค. 64) ที่ องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยในที่ประชุมสรุปสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 27 พฤษภาคม มีติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 766 ราย รักษาอยู่ 303 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม ระลอกเมษายน จำนวน 6 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 6 เป็นชายไทย อายุ 26 ปี อำเภอนครหลวง (ผู้ติดเชื้อรายที่ 694) มีประวัติเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง, โรคอ้วน (น้ำหนัก 140 กิโลกรัม) ประวัติการรักษาโรค เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ผลการตรวจพบเชื้อโควิด ผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยทางสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการวิเคราะห์แยกประเภทของการติดเชื้อ ได้แก่ การติดเชื้อภายในครอบครัว มากที่สุดถึงร้อยละ 31.62 รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัดเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนร้อยละ 14.26 ตามลำดับ

ส่วนแผนและผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่เสี่ยงที่ช่วงวันที่ 19 – 25 พ.ค.ผ่านมา ใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย พื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง พื้นที่พบผู้ติดเชื้อ และผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวนรวม 1,561 ราย พบการติดเชื้อเพียง 1 ราย ตลอดจนการตรวจในเรือนจำทั้ง 4 แห่ง โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ตรวจเจ้าหน้าที่ 282 คน และผู้ต้องขัง 800 คน ผลไม่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้เน้นย้ำทางเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยในส่วนการตรวจเชิงรุกนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคได้หารือแนวทางการกระจายวัคซีน (Astrazeneca) จำนวน 38,000 โดส ที่จะได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 32,942 คน โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป สำหรับส่วนเกินจะพิจารณาจัดสรรให้กับกลุ่มองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจยุทธศาสตร์ ทั้งใน 16 อำเภอ เพื่อจะได้รับวัคซีนได้ครบตามเป้าหมาย พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยเชิญชวนประชาชน ร่วมลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โดยการสแกน QR Code “อยุธยาพร้อม”

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts