กองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบกนำรถครัวสนามลงพื้นที่ประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง

กองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบกนำรถครัวสนามลงพื้นที่ประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง

วันนี้ ( 27 พ.ค.64 ) เวลา 10.30 น. กองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบกพร้อมนายทหารกรมพลาธิการทหารบก นำโดย พันเอก ธรณัส บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบกนำกำลังคณะนายทหารกรมพลาธิการทหารบก นำรถครัวสนามลงพื้นที่ประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง พร้อม ส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฯ โดยประกอบอาหารโรงครัวพระราชทาน จำนวน 100 ชุด รายการ ประกอบด้วย ข้าวกล่องรายการ ข้าว แพนงไก่, ไข่ต้ม พร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 ชุด และ ไก่ชุบแป้งทอดและไส้กรอก ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 250 ชุด แทนคำขอบคุณจากใจ และเป็นพลังให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน โดยมี นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบอาหาร

Related posts