เมืองพัทยา เร่งกำจัดเชื้อโควิด ลุยพื้นที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้โบสถ์ เซนต์นิโคลัส

เมืองพัทยา เร่งกำจัดเชื้อโควิด
ลุยพื้นที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้โบสถ์ เซนต์นิโคลัส


ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดและจัดการพื้นที่ศาสนสถานในเขตเมืองพัทยาของทุกศาสนาให้มีความเป็นระเรียบเรียบร้อย เพื่อขจัดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนเมืองพัทยา โดยที่ผ่านมาตัวแทนเมืองพัทยาได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดวัดวาอารามต่างๆ ไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันที่ 27 พ.ค.64 มีรายงานว่า นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และทีมงานจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโบสถ์เซนต์นิโคลัส พัทยา โดยนอกจากกระจายกำลังกันกวดพื้นและจัดการสิ่งสกปรกรกรุงรังแล้ว ได้นำรถน้ำมาฉีดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของสถานที่เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยเช่นกัน
ด้าน นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า นโยบายให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้ดำเนินการในส่วนของวัดวาอารามต่างๆ แล้ว จึงได้มาทำความสะอาดในส่วนของคริสตศาสนสถาน ซึ่งโบสถ์ก็ถือเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในพัทยาจำนวนมาก ก่อนจะได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดในศาสนสถานอื่นๆ อีกต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts