ข่าวแพร่ นายอำเภอสอง สาธารณสุขสองเรียกประธานอสม.ประชุมเข้มถกด่วนหลังมีผู้ติดเชื้อรายที่86

ข่าวแพร่
นายอำเภอสอง สาธารณสุขสองเรียกประธานอสม.ประชุมเข้มถกด่วนหลังมีผู้ติดเชื้อรายที่86

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุมชมรมอสม.อำเภอสอง สาธารณสุขอำเภอสอง นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ได้เดินทางมาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของการประชุมของประธานอสม.แต่ละหมู่บ้านจำนวน85 คน พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ อากรสกุล สาธารณสุขอำเภอสอง ที่ได้นัดหมายในการประชุมเร่งด่วนที่มีการชี้แจงกรณีที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รายที่86และกรณีการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนในจังหวัดแพร่ที่ผ่านมาทำให้มีการวิพากวิจารย์กันไปต่างๆนาๆทำให้ผู้ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเริ่มมีการท้อใจกันอย่างออกหน้าออกตาเลย และทางสาธารณสุขก็ได้ทำความชี้แจงในประเด็นที่เสียชีวิตทำให้ประธานอสม.มีความอบอุ่นใจขึ้นมามาก จึงได้มีมติยกมือเป็นเอกฉันท์ว่าให้อสม.ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทุกคนในรอบนี้จะมีอสม.ที่ได้รับโควต้า จำนวน 112 คนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลสองในวันที่25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นี้ ส่วนในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564ก็จะเป็นกลุ่ม7 โรค และผู้สูงอายุ ในส่วนของทางอำเภอสองก็ขอให้ประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้านนำเรื่องนี้แจ้งให้อสม.ที่รับผิดชอบออกเคาะดระตูบ้านอีกรอบหนึ่งหลังจากที่อสม.ที่ได้รับโควต้าฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้ เป็นต้วอย่างที่จะเป็นช่องทางที่หวาดกลัวลดลงไปบ้างไม่มากก็น้อยและก็อวยพรให้อสม.ทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนปลอดภัยทุกคน และก็ขอให้ทางหมู่บ้านชุมชนได้กำชับการเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนงานจากต่างจังหวัดที่แห่กันกลับบ้านเพราะทางบริษัทที่จ้างงานต้องหยุดกิจการลงทำให้คนงานต้องตกงานต้องรีบกลับบ้านบางที่บางแห่งหยุดกิจการยาวจำต้องกลับบ้านเกิดดังนั้นขอให้อสม.ต้องช่วยกันอีกรอบเพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)นี้ซึ่งปัจจุบันอำเภอสองยังมีการควบคุมเฝ้าระวังถึงจะเป็น0รายก็ไม่สมควรที่จะประมาทได้ ส่วนทางหมู่บ้านไหนชุมชนไดจะมีการเดินรณรงค์ก็ขอให้ประสานมาทางอำเภอสอง ละสาธารณุสุขก็จะได้ไปเข้าร่วมด้วยทุกครั้งที่แจ้งมาทั้งนี้ในวันนี้ทางสาธารณสุข จังหวัดแพร่ ได้มอบเจลล้างมือให้กับอสม.อำเภอสองทุกหมู่บ้านโดยมอบผ่านนายอำเภอสอง

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts