นายอำเภอคลองหาดสนธิกำลังร่วมออกสกัดแรงงานต่างด้าวและสิ่งผิกกฎหมายเข้ามาในพื้นที่

นายอำเภอคลองหาดสนธิกำลังร่วมออกสกัดแรงงานต่างด้าวและสิ่งผิกกฎหมายเข้ามาในพื้นที่


*****วันนี้ 23 พฤษภาคม 64 เวลา 12.30 น.ภายใต้การอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ได้มอบหมายให้นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ของจุดตรวจจุดสกัด เพื่อควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ณ อำเภอคลองหาด โดยมีนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาดนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส. ชรบ.อสม.ฯในพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ บ้านเขาดิน หมู่ที่8 ตำบลคลองหาดให้การต้อนรับและได้รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอคลองหาดจำนวน2ตำบล3จุดตรวจ ดังนี้ 1.ตำบลคลองหาด บริเวณจุดตรวจ บ้านเขาดิน หมู่ที่8และบ้านเขาช่องแคบ หมู่12 2.ตำบลคลองไก่เถื่อน บ้านทับทิมสยาม05 หมู่10 โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ และมอบเครื่องดื่มและน้ำดื่มให้แก่ชุดปฏิบัติงาน รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่มีปัญหาอุปสรรค เหตุการณ์ปกติ
*****นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวชมเชยนายยอำเภอคลองหาดได้บูรณาการกำลังร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อป้องโควิด19และได้ประสานกับหน่วยความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อสกัดแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว
***ภาพ/ปกครองอำเภอคลองหาด/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts