อาจารย์ภัตร ปรับศูนย์เรียนรู้ ดึงเยาวชนฝึกทำนานอกฤดู ห่างเชื้อโควิด19

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาจารย์ภัตร ปรับศูนย์เรียนรู้ ดึงเยาวชนฝึกทำนานอกฤดู ห่างเชื้อโควิด19

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้อาจารย์ภัตร อริโย ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา พระอาจารย์ภัตร อริโย หรือ พระครูสุวัฒนภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี/รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และ เกจิดังภาคใต้ ได้ทำโครงการนาร้าง นารักษ์ มาหลายปีแล้ว และในปีนี้ พระอาจารย์ภัตรฯได้ร่วมชาวบ้าน และนายศักดิ์สุริยา ล่อฮอย อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าทำการปรับพื้นที่ในโครงการดังกล่าว เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่ม ยกแปลงปลูกผัก ส่วนนายศักดิ์สุริยาฯ ก็ได้นำรถไถ่ และดึงเยาวชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมฝึกทำนานอกฤดูในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ เพื่อให้เยาวชนไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 แต่ให้เยาวชนเข้ามาฝึกทำนา กัน

นายศักดิ์สุริยาฯ กล่าวว่า วันนี้มาว่านข้าวนาท่านอาจารย์ภัตรฯว่านข้าวทำนานอกฤดู ทำนาปรัง ทดลองทำนาปรังให้อาจารย์ภัตรโดยใช้ข้าวหอมปทุมธานี 1

นายศักดิ์สุริยาฯยังกล่าวอีกว่า ต้องการที่จะนำลูกๆ นำมวลชนที่อยู่ใกล้ชิดกับโควิดให้ออกมาอยู่ห่างๆมาอยู่กับทุ่งกับนา นั้นคือเป้าหมายของท่านอาจารย์ภัตรฯแล้วก็ผม พร้อมที่จะนำสิ่งนี้หลีกเลี่ยงโรคภัยโควิด19 ให้ได้ นั้นคือเป้าหมาย และอยากให้พี่น้องได้รู้ว่าการทำนานอกฤดูได้ผล และอยากทำให้ได้ผลเพื่อเป็นตัวอย่างของพี่น้องในตำบลนาหมอศรี

 

Related posts