สระแก้ว-นายกเทศบาลมนตรีเมืองอรัญประเทศเตรียมรับมือน้ำท่วมฤดูฝน

สระแก้ว-นายกเทศบาลมนตรีเมืองอรัญประเทศเตรียมรับมือน้ำท่วมฤดูฝน

*****วันนี้ นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำถนนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ว่า ได้ดำเนินการลอกท่อ ดูดเลน ท่อระบายน้ำถนนโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดูดเลน รถน้ำ และรถเครื่องจักรกล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่ถนนต่างๆ เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ

*****นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบของตนเองเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรอการระบายในฤดูฝนนี้ ซึ่งในวันนี้หน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการความร่วมมือกัน ลอกท่อ ดูดเลน ถนนโดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากถนนเป็นจุดต่ำน้ำท่วมที่สำคัญของเทศบาลเมืองอรัญประเทศต้องใช้เวลาระบายน้ำได้ช่าเมื่อฝนตกกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองธรรมชาติ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำรอการระบายน้อยที่สุด”เตรียมพร้อมเต็มที่ในการรับมือปัญหาน้ำท่วม โดยดำเนินการลอกท่อ ดูดเลน เพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำตามแผนเสร็จสิ้นก่อนเข้าสู่ฤดูฝนได้ครบสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ตามแผนงานที่กำหนดไว้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเทศบาลเมืองอรัญประเทศจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำรอการระบาย รับมือฤดูฝนและฝนตกหนักที่กำลังจะมาถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอน

 

Related posts