จังหวัดลพบุรี 220564 มทบ13 เชิญชวนฉีดวัคซีนเร่งทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

จังหวัดลพบุรี 220564 มทบ13 เชิญชวนฉีดวัคซีนเร่งทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดเทอม


มณฑลทหารบกที่ 13 จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนภักดี 13 เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดเรียนและสร้างความเข้าใจกับประชาชนป้องกันโควิด – 19
โดยเมื่อเช้าวันนี้ พลตรีธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ขุนภักดี 13 ลงพื้นที่รอบค่าย ร่วมกับคณะบุคลากรครูโรงเรียนบ้านหัวช้างดำเนินกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด อาคารห้องเรียน สนามเด็กเล่น อาคารหอประชุม โรงอาหาร ของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดภาคเรียนป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ขณะที่กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ขุนภักดี 13 มณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน.,อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆ ของ ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 เชิญชวนฉีดวัคซีน การลงทะเบียน “หมอพร้อม ” เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตพืชผักจากโครงการ ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 13 หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือประชาชนที่ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090

Related posts