เครือข่ายครูโคราชยื่นหนังสือ คัดค้าน พ.ร.บ การศึกษา​ ถึงนายกรัฐมนตรีผ่านแรมโบ้อีสาน

 

เครือข่ายครูโคราชยื่นหนังสือ คัดค้าน พ.ร.บ การศึกษา​ ถึงนายกรัฐมนตรีผ่านแรมโบ้อีสาน

 

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เครือข่ายครูโคราช ร่วมกับ

นายกสมาคมครู /นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง ๓๒ อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ชมรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์แสดงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ต่อท่าน ดร.เศกสกล อัตถาวงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป อนึ่งขณะนี้องค์กรครูทั้ง 77 จังหวัดได้ออกมาคัดค้านร่างดังกล่าวอย่างเต็มที่ สถานศึกษากว่าสามหมื่นแห่งได้ขึ้นป้ายคัดค้านหน้าโรงเรียนเต็มพื้นที่

สามารถ ยุระชัย ภาพ/ข่าว อำนาจ อภัยภักดี รายงาน

Related posts