พ่อเมืองลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามความก้าวหน้าโครงการโคกหนองนา จำนวน 30 แปลง

🔴พ่อเมืองลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามความก้าวหน้าโครงการโคกหนองนา จำนวน 30 แปลง🔴


♦️วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
🔶เวลา 08.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายชาติชายชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ แบ่งชุดออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้ตามโครงการโคกหนองนา จำนวน 30 แปลง ในพื้นที่ 7 ตำบล อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการโคก หนองนา โมเดล จำนวน 30 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 17 แปลง และพื้นที่จำนวน 1 ไร่ จำนวน 13 แปลง
ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขุดแล้วเสร็จ จำนวน 28 แปลง อยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย ส่วนที่เหลืออีก 2 แปลง ขุดดำเนินการแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วทั้ง 30 แปลง จะมีกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นการช่วยงานซึ่งกันและกันแปลงละ 3 วัน โดยจะมีการแจกจ่ายพืชพันธุ์สัตว์ และจัดหากล้าพันธ์ไม้เพื่อต่อยอดกิจกรรมให้ศูนย์เรียนรู้ทุกแปลง/////ภาพ/ข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์//อำนาจเจริญ//รายงาน//0644560091

Related posts