ฉก.ม.3 และหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย. 64  

ฉก.ม.3 และหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย. 64

 

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง พร้อมหน่วยขึ้นตรง และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ, ผู้นำ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย. 64

โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง กองบังคับการควบคุมที่ 1ฯ ร่วมจัดทำแผนและสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย(อุทกภัย, วาตภัย)ในพื้นที่ บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2. พื้นที่ อำเภอแม่สาย กองบังคับการควบคุมที่ 2 กำจัดวัชพืชในเส้นทางระบายน้ำ คลองชลประทาน ท่ากระหล่ำ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 3. พื้นที่ อำเภอเชียงของ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 32 ดำเนินการความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตันในหมู่บ้านศรีดอนมูล ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Related posts