บรรยากาศสอบเข้า ม.1 คึกคัก

บรรยากาศสอบเข้า ม.1 คึกคักที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ห้ามผู้ปกครองเข้าโรงเรียนลดแออัดโดยโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19 เข้มงวด

วันนี้ (22พ.ค.64) เป็นวันกำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักแต่เช้า ผู้บริหารโรงเรียนเข้มงวดกวดขันมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการรักษาระยะห่างการจัดโต๊ะสอบ นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกต้องสวมหน้ากากอนามัยฯลฯ ขณะที่ โรงเรียนชื่อดังในอำเภอศรีราชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อนุญาติให้ผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานกันแต่เช้า เพื่อเผื่อเวลาให้ตัวนักเรียนที่เข้าสอบกันโดยต้องเข้าจุดตรวจคัดกรองโรคตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ โดยจุดคัดกรองนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นำโดยนายบรรพต อุดมศักดิ์ และนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขอบต.บ่อวิน โดยได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกายเด็กนักเรียน ก่อนเข้าห้องสอบ

โดยเฉพาะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บอกว่าปีนี้มีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 รวม 816 คน แต่ทางโรงเรียนสามารถรับเข้าเรียนได้พียง 250 คนทางโรงเรียนได้จัดทีมคณะครูมาคอยอำนวยความสะดวก คอยให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาคารสอบสำหรับผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานสอบนั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในโรงเรียน ส่งได้แค่หน้าอาคาร เพื่อลดการแออัด หลังจากนั้นนักเรียนที่เข้าสอบต้องผ่านการตรวจวัดไข้ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าไปยังอาคาร/ห้องสอบ โดยทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนลดความแออัดลดระยะห่าง จัดให้นักเรียนเข้าสอบห้องละ 20 คน โดยมีห้องสอบทั้งหมด 41 ห้อง ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

 

Related posts