“หน่วยเฉพาะกิจนราฯ” มอบบ้านใหม่ให้ ปชช. เดินหน้า “ซ่อม-สร้าง” ช่วยบ้านคนยากไร้

“หน่วยเฉพาะกิจนราฯ” มอบบ้านใหม่ให้ ปชช.

เดินหน้า “ซ่อม-สร้าง” ช่วยบ้านคนยากไร้

 

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายอำเภอแว้ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจรับผิดชอบพื้นที่อำเภอแว้ง-ระแงะ-รือเสาะ ผู้นำชุมชน-ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ในโอกาสเดินทางเป็นประธานมอบบ้าน จำนวน 3 หลัง ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้แก่ นางสะอีดะ ดือเลาะ , นายอ้วน ดีหลิ่ว และนางสารีนา แวกาจิ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่บ้านเลขที่ 189/2 บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกล่าวว่า โครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” มีที่มาเนื่องจากปัจจุบัน พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยังคงประสบปัญหาทั้งในมิติจากสถานการณ์ความไม่สงบและมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึง  อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid – 19

 

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ และมีจิตสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ 10 อำเภอ โดยดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 11 หลัง เป็นครอบครัว ไทยพุทธ จำนวน 2 หลัง ครอบครัวไทยมุสลิม จำนวน 9 หลัง ซึ่งที่ผ่านมา ดำเนินการส่งมอบบ้านแล้ว จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้โครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข”

ต่างได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ในการบริจาควัสดุ และร่วมแรงในการก่อสร้าง ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

“ทุกคนต่างตระหนักว่า “ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามี แต่เรารู้ว่า คำว่าไม่มีนั้นเป็นอย่างไร” พลตรีไพศาล กล่าว

 

 

 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts