หอการค้าสมุทรปราการ มอบรถตรวจโควิดความดันลบให้โรงพยาบาลสมุทรปราการใช้สู้ภัยโควิด

หอการค้าสมุทรปราการ มอบรถตรวจโควิดความดันลบให้โรงพยาบาลสมุทรปราการใช้สู้ภัยโควิด


วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ผู้แทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายก อบจ.สมุทรปราการ ร่วมมอบ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และตรวจหาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยมีนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ
สำหรับเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสานงานและร่วมมือกับทุกภาคส่วนมอบให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในครั้งนี้ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยความดันลบ จำนวน 1 คัน / เครื่องช่วยหายใจ (MINI EMERGENCY VENTILATOR) จำนวน 2 เครื่อง / ชุด PAPR ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 10 ชุด ที่ผลิตโดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ / ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ตรากุ๊ก สนับสนุนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำมันถั่วเหลือง ตรากุ๊ก 20 ลัง / ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ และชนิดเจล และหน้ากากอนามัย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ / แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน / แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ ขนาด 1 ลิตร 60 ขวด / แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ ขนาด 500 มิลลิลิตร 100 ขวด / เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 100 ขวด / เจลล้างมือ แอลลกอฮอล์ หลอดบีบ จำนวน 336 หลอด / หน้ากากอนามัย ชนิด 3 ชั้น จำนวน 4,000 ชิ้น
นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ได้มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้กับทางหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำมาใช้ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวสมุทรปราการมากที่สุด จึงได้นำมาส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการในวันนี้ และต้องขอบคุณน้ำมันพืช ตรากุ๊ก กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาร่วมมอบเงินสนับสนุนและวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ รวมถึงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดสมุทรปราการลดน้อยลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ 0876122558 ***

Related posts