ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID – 19

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID – 19

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID – 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมีกำลังพลฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 นาย ได้ปริมาณโลหิต 47,250 มิลลิลิตร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17- 21พฤษภาคม 2564

Related posts