รพ.สต.เทพารักษ์ เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ขณะที่ในจังหวัดจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง

รพ.สต.เทพารักษ์ เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ขณะที่ในจังหวัดจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง


สถานการณ์ผู้ติดชื้อรายใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนเริ่มลดลงเหลืดเพียง 61 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 43 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 13 ราย อำเภอพระประแดง 2 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 3 ราย อำเภอบางพลี 11 ราย อำเภอบางบ่อ 6 ราย อำเภอบางเสาธง 8 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่รับเข้ามารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวน 18 ราย และในวันนี้มีเสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 58 ปี ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว ไตวายเรื้อรัง ที่อยู่ขณะป่วย ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ขณะเดียวกันในช่วงเย็นของวันนี้ที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ได้ร่วมกันทางเทศบาลเทพารักษ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ของสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าทำการตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อให้กับชาวบ้านในชุมชนจำนวน 600 คน โดยได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนและ อสม. ทำการคัดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มที่ในละแวกที่มีผู้ป่วยยืนยันมาเข้ารับการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ โดยใช้สถานที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่โล่งเป็นสถานที่ตรวจคัดกรอง
นายสุทนธ์ วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้เราได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง มาทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆจำนวน 600 คน ซึ่งเราได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทำการคัดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มที่ในละแวกที่มีผู้ป่วยยืนยันในจุดนั้น มาเข้ารับการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งถ้าพบว่ามีผู้ติดเชื้อทางเราก็จะโทรศัพท์แจ้งให้ทราบและนำรถไปรับเพื่อเข้าทำการรักษา ส่วนผู้สัมผัสร่วมบ้านก็ได้เข้ารับการกักตัวต่อไป ซึ่งคาดว่าในกลุ่มนี้จะน่าจะพบผู้ที่ติดเชื้อในจำนวนน้อยเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่บ้าน
ขณะนี้ในกลุ่มที่เราตรวจพบว่ามีการติดเชื้อมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นในสถานประกอบการ ในส่วนของชุมชนจะไม่ค่อยพบว่ามีการติดเชื้อหรือพบก็เป็นส่วนน้อย ตอนนี้ทุกภาคส่วนได้เน้นหนักไปในสถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้างและแรงงานต่างด้าว ซึ่งการตรวจคัดกรองในเชิงรุกในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกเราได้เข้าตรวจที่ตลาดหนามแดง ซึ่งเป็นคลัสเตอร์มาจากบ่อนการพนัน ได้พบว่ามีผู้ติดเชื้อไปจำนวน 9 ราย ส่วนครั้งที่สองเราได้สุมตรวจที่ตลาดนัดสังกะสีด้านข้างเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ประมาณ 500 รายไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด และในครั้งนี้เป็นครั้งที่สามมีเป้าหมาย 600 คน ซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะพบผู้ติดเชื้อเลย แต่คงต้องรอผลตรวจในวันพรุ่งนี้ ก็จะทำให้ในจุดนี้เป็นจุดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ 0876122558 ***

Related posts