ปราจีนบุรี ภาคเอกชนมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ปราจีนบุรี ภาคเอกชนมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 19 พค 64 บริษัท
ฮิตาชิอินดัสเตรียลเทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำกัด โดย คุณปิยรัตน์
ขอสันติวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป คุณอภินันท์ พรหมสอน รองผู้จัดการแผนก HR คุณวรรณศิริ
ศรีไกรชิโณรส ประธานสหภาพแรงงาน ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลกบินทร์บุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองกี่ เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงที่โควิด 19 ระบาดที่มีแนวโน้มว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี นายอำเภอกบินทร์บุรีและเจ้าหน้าที่รพ. สตหนองกี่เป็นผู้รับมอบ รพ.สต.ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงที่มีโรคโควิด 19 ระบาดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันอย่างหนักและมีเวลาพักผ่อนน้อยตนเองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่โดยตรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นอย่างยิ่งและชุดปลอดเชื้อก็มีไม่เพียงพอต้องซื้อชุดกันฝนใส่ทำงานเพื่อเป็นการป้องกันเป็นการชั่วคราวและเจ้าหน้าที่หลายๆท่านก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นระยะเวลา 2 เดือนแล้วยอมรับว่าคิดถึงครอบครัวกันมากแต่ตรงนี้คือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงขอขอบคุณภาคเอกชนที่มอบน้ำดื่มให้เพื่อใช้ในการทำงานฝากถึงประชาชน
ให้ดูแลตัวเองงดทำกิจกรรมต่างๆ

ภาพ/บอล.กบินทร์
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์

 

 

 

Related posts