จ.นนทบุรีรวมพลังเดินหน้า ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับสิ่งของสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และใช้ในโรงพยาบาลสนาม

จ.นนทบุรีรวมพลังเดินหน้า ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับสิ่งของสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และใช้ในโรงพยาบาลสนาม


วันนี้( 19 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อม สสจ.นนทบุรี สภาอุตสหกรรมจังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรีรณรงค์รวมพลังเดินหน้าประชาสัมพันธ์การ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการฉีดวัคซีน ซึ่งฉีดแล้วมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่มีผลข้างเคียง โดยหากประชาชนสามารถฉีดวัคซีนได้ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านออกมาฉีดวัคซีนกันให้มากๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและหยุดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรียังเป็นตัวแทนรับสิ่งของสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และใช้ในโรงพยาบาลสนาม

Related posts