อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 14 มิ.ย.นี้

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 64 เวลา 14.30 น. นางสาวนุชนาถ ประทีบธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนของสถานศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางปาริชาติ พุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตประถมศึกษาและเขตมัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือวางแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความเห็นชอบ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือให้ประเมินตนเองอย่างช้าในวันก่อนเปิดภาคเรียน และให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคกำหนด พร้อมเน้นย้ำให้สถานศึกษาจัดทำแผนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา พร้อมขอให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย

 

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

Related posts