อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกล Video Conference เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

อำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกล Video Conference เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโดย
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.อำนาจเจริญ และผู้อำนวยการกลุ่มสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับมอบนโยบายสำคัญและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ
ภาพ/ทศพร/ข่าว..ประวัตินิธิเตชะยศสกุล.รายงาน

Related posts