นายอำเภอเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อควบคุมโรค

นายอำเภอเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อควบคุมโรค

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวมผู้อำนวยการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-2019 )ระดับอำเภอ ได้เรียกประชุมคณะทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย นายบุญสม เมืองนำโชค สาธารณสุขอำเภอขุนยวม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคโรงพยาบาลขุนยวม ผู้นำชุมน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อสม.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เพื่อทำการซักซ้อมทำความเข้าใจในการวางแผนป้องกันควบคุมเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปนอกชุมชน (ป๊อกสนามบินเก่า) สู่ชุมชนในเขตเทศบาลหลังจากที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในชุมชนดังกล่าวเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 5 ราย เนื่องจากชุมชน ป๊อกสนามบินเก่า เป็นชุมชนขนาดเล็กมีบ้านเรือนประมาณ 50 หลังคามีประชากรประมาณ 200 คน

หลังการประชุมมีมติให้จัดตั้งจุดเฝ้าดูแลควบคุมเพื่อมิให้คนในชุมชนเดินทางออกนอกพื้นที่ของชุมชน หากบ้านใครได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคให้ติดต่อกับจุดเฝ้าดูแลและควบคุมผู้เดินทางเข้า – ออกชุมชน ณ ศาลาเอนประสงค์ประจำหมู่บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และหากผู้มีจิตศรัธทาที่จะร่วมบริจาคสิ่งของประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนภายในชุมชน (ป๊อกสนามบินเก่า)เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนก็เชิญได้ที่คณะกรรมการเฝ้าดูแลควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 2019)

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม ผู้อวยการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระดับอำเภอกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ก็เพื่อว่าขอร้องคนในชุมชนไม่ให้ออกไปนอกชุมชนช่วงระยะนี้ก็ของดการเดินทางออกนอกชุมชนไว้ก่อนภายใน 14 วัน เพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนใหญ่ เราจะมีเจ้าหน้าที่ทั้ง อบต.อสม.กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยดูแล และจะมีการเตรียมการหากผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวหายแล้วกลับมาสู่ชุมชนจะทำพิธีรับขวัญผู้ที่รักษากลับมาอยู่ในชุมชนตามปกติ.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ /เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts