ยโสธร​” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด” 

ยโสธร​” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกุดชุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ระดับ​จังหวัด​ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธรเป็นประธานคณะกรรมการ การคัดเลือกดังกล่าว นาย สุริยันต์ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ สตรีมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ที่มีค​วาม​มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและกลุ่มให้มีความก้าวหน้า สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการคัดเลือกครั้งนี้มี 3 ประเภท คือการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นสำนักงานกองทุน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นกลุ่มที่ดำเนิน​กิจกรรม​ที่เข้ารับการ​คัดเลือก​คือกลุ่ม​ทอผ้า​ย้อมสีธรรมชาติ​”โคกดอกฝ้าย” บ้าน​โคกสวาท ม 10 ต.นาโส่ อ.กุดชุม​ จ.ยโสธร​ มีผู้​ร่วม​กิจกรรม​ประมาณ​ 35 คน

//พลากร​ แก้ว​ขวัญข้า​ผู้​สื่อข่าว​ยโสธร ​รายงาน​

Related posts