ผอ.รพ.กันทรลักษ์ สั่งกักตัวบุคลากรทางการแพทย์-ผู้ป่วย-ญาติ รวม 67 คน หลังมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต 

ผอ.รพ.กันทรลักษ์ สั่งกักตัวบุคลากรทางการแพทย์-ผู้ป่วย-ญาติ รวม 67 คน หลังมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า รพ.กันทรลักษ์ ได้ออกประกาศชี้แจงกรณีเกิดอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตและตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ภายในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 7 และหอผู้ป่วยหนัก (ICU) เนื่องจากอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตและตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในหอผู้ป่วยดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติที่กำลังรักษามีความเสี่ยงในระดับที่ต่างกันไป

รพ.กันทรลักษ์ ได้ทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จึงได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอกันทรลักษ์ สสอ.กันทรลักษ์ และ รพ.สต.โดนเอาว์ ได้แนะนำการจัดการศพ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และฌาปนกิจตามหลักการป้องกันการติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม หอผู้ป่วยหนัก (ICU) และห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)ได้รับการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตามหลักการป้องกันการติดเชื้อและประกาศไม่รับผู้ป่วยเพิ่มที่หอผู้ป่วยดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 17-31 พ.ค. นี้

  ส่วนผู้ป่วยและญาติคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังดังนี้ ผู้ป่วยและญาติ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม และหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ที่ถูกจัดประเภทเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงให้กักตัวที่หอผู้ป่วย โดยทางโรงพยาบาลสนับสนุนอาหาร 3 มื้อ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ส่วนที่ถูกจัดประเภทเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อต่ำจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม หอผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง มีจำนวนทั้งหมด 67 คน ให้ตรวจหาเชื้โควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง และกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ส่วนบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อต่ำ มีจำนวนทั้งหมด 53 คน ให้ปฏิบัติงานเช่นเดิม และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีการเฝ้าระวังการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีการตรวจคัดกรองประวัติ อาชีพ การเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง 14 วัน มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการทางเดินหายใจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ป่วยที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยในทุกคน ทุกหอผู้ป่วย หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแพทย์เจ้าของไข้ จะได้พิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 ราย รวมสะสม 275 ราย รักษาหายแล้ว 171 ราย ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 102 ราย และเสียชีวิตแล้ว สะสม 2 ราย.

 

บุญทัน ธุศรีวรรณ

ศรีสะเกษ

 

Related posts