อบต.บางมัญ ห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวบางมัญ แจกหน้ากากอนามัย พร้อมรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน

อบต.บางมัญ ห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวบางมัญ แจกหน้ากากอนามัย พร้อมรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน


วันนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ นำโดยนายสุชีพ โกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ จัดทำโครงการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมัญ โดยจัดการแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 1,373 กล่อง แจกให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โดยผู้ที่มีบ้านเลขที่อยู่ในตำบลบางมัญจะได้รับครัวเรือนละ 1 กล่อง ในการแจกหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ นายสุชีพ โกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง

ขอขอบคุณ​ภาพ​/ข่าว

คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์

นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

กรรณิการ์​ บุญ​หลง​ รายงาน

Related posts