“ผู้ว่าฯ สุโขทัย แนะประมงสุโขทัยเพาะพันธุ์ ปลากาดำ”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย โดยมีนางปริญดา รัตนแดง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนำชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ อาทิเช่น การเพาะเลี้ยงไรแดง เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, การเพาะพันธุ์กบนา , ระบบการเพาะฟักและอนุบาลปลานิล , การศึกษาเบื้องต้นในการเลี้ยงแมงดานา และพันธุ์ปลาไทยในแม่น้ำยมที่ศูนย์ฯ ได้รวบรวมไว้ ได้แก่ ปลาน้ำผึ้ง ปลาสายทอง และปลากาดำ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่น และพันธุ์ปลาไทยในแม่น้ำยม และมอบหมายให้หน่วยงานกรมประมง ในจังหวัดสุโขทัย เสนอโครงการเพาะพันธุ์ปลากาดำ เนื่องจากเป็นปลาไทยแต่ดั้งเดิม มีหลักฐานปรากฎภาพวาดในชามสังคโลกโบราณ มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดสุโขทัย และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุโขทัย ต่อไป

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนบนยอดเขาที่ บ้านห้วยตม ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งปลูกทุเรียนส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทองและหลงลับแล โดยมีทุเรียนบางส่วนเริ่มสุกบ้างแล้ว เจ้าของสวนได้นำมาให้ทางคณะได้ลองชิม พบว่าเป็นทุเรียนคุณภาพดี ทั้งนี้เจ้าของสวนแจ้งว่าทุเรียนส่วนใหญ่น่าจะสุกพร้อมทานในช่วงปลายเดือนนี้ ขอให้อดใจรออีกนิดรับรองไม่ผิดแน่นอน

 

เสนิศชนันต์ สุขกสิกร

Related posts