ร่วมแรงร่วมใจ…ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

ร่วมแรงร่วมใจ…ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

ห้องอาหารเดอะ พาร์ค โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ให้บริการส่งข้าวกล่อง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และองค์กรเพื่อสังคม ส่งถึงผู้รับ บริการทำป้ายพร้อมถ่ายรูปให้ผู้บริจาคที่ร่วมปันน้ำใจด้วยมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สำหรับทุกมื้อสำคัญ

โดยคุณรุ้งลาวัลย์ พุ่มจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง จากคุณรวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์ และครอบครัว เพื่อร่วมปันน้ำใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ต่อเนื่องจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ทางกลุ่ม Club Y ได้ส่งต่อน้ำใจสู้ภัยโควิดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา จำนวน 400 กล่อง

ห้องอาหารเดอะ พาร์ค บริการจัดส่งข้าวกล่อง ด้วยมาตรฐานในการผลิตอาหาร ที่เน้นความสะอาด ปลอดภัยทุกขั้นตอน พร้อมบริการจัดส่งถึงผู้รับ สอบถามโทร 090 973 8981

Related posts