ปธ.ชวน ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหน้ากากอนามัยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ปธ.ชวน ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหน้ากากอนามัยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ต

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา และคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัย จังหวัดละ 10,000 ชิ้น

 

โดยในส่วนของ จ.เพชรบุรี นายชวน หลีกภัย และคณะ เดินทางไปยังร้านหลงรักนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อมอบหน้ากากอนามัย โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายกัมพล สุภาแพ่ง อดีตส.ส.เพชรบุรีและนายอรรถพร พลบุตร อดีต ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบ และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้หน้ากากอนามัยที่นำมามอบนั้น ได้รับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า บริษัท ออโรร่า ซักเซส จำกัด และบริษัท CBS Shoes ที่มอบผ่านทางมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา เพื่อนำมอบให้แก่ประชาชนที่ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัย ไว้ใช้สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถกระทำได้ทันที แต่ในขณะนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังขาดแคลน ไม่มีหน้ากากอนามัย จึงนำหน้ากากอนามัยมามอบให้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาหน้ากากอนามัย

Related posts