กองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบกนำรถครัวสนามประกอบอาหารให้กับประชาชนในชุมชนชุมชนชุมชนคลองเตยแฟลต 1-10 ที่ได้ผลกระทบการระบาดของโควิด-19เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

กองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบกนำรถครัวสนามประกอบอาหารให้กับประชาชนในชุมชนชุมชนชุมชนคลองเตยแฟลต 1-10 ที่ได้ผลกระทบการระบาดของโควิด-19เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


เมื่อวันที่ 16 พ.ค.64 เวลา 17.00 น. ที่ ชุมชนชุมชนคลองเตยแฟลต 1-10 กรุงเทพฯ กองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบกนำกำลังพลพร้อมรถครัวสนาม ได้นำรถครัวสนามไปประกอบอาหารมื้อเย็นให้กับประชาชน ชุมชนคลองเตยแฟลต 1-10 โดยมีรายการ ข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ลูกชิ้นหมู , หมูยอทอด และน้ำดื่ม จำนวน 800 ชุด และอาหารสำหรับเด็ก รายการ ข้าวไข่เจียว , หมูยอทอดและนมเปรี้ยวดัชมิล จำนวน 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนชุมชนคลองเตยแฟลต 1-10 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19) สำหรับการลงพื้นที่ในในชุมชนแห่งนี้ เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในระดับหนึ่งด้วย ซึ่งรถครัวสนามทหารเหล่าพลาธิการ ที่ออกสนาม จะไม่ใช่หน่วยรบ แต่ถือว่าเป็นการรบเงียบ เป็นการรบอีกรูปแบบหนึ่ง รบกับความเดือดร้อนของประชาชน
พ.อ.ธรณัส บำรุงกิจ รอง ผอ.กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก กล่าวว่ากองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบก ให้นำรถครัวสนามไปประกอบอาหารมื้อเย็นแจกจ่ายกับประชาชน ชุมชนคลองเตยแฟลต 1-10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ซึ่งได้เริ่มแจกจ่ายอาหารมื้อเย็นให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตยแฟลต 1-10แห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Related posts