ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ย้ำไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ย้ำไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ


*****เมื่อเวลา 14.30น. วันที่16 พ.ค.2564 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดให้มีการแถลงข่าว โดยมี นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พลเอก ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตที่ 6 ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ผู้แทนบริษัท Bangkok Flight Services (BFS) ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกัน ชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
*****สืบเนื่องจาก ที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยแผนที่พบการติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์ท่าอากาศสุวรรณภูมิจำนวน 4 คลัสเตอร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค.2564) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมไปกว่า 105 ราย ระหว่างวันที่ 5 เม.ย.-14 พ.ค.2564 เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทเอกชนในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับคลัสเตอร์ท่าอากาศสุวรรณภูมิ มีการกระจายตัวอยู่ในหลายส่วนพื้นที่ที่เป็นบริษัทเอกชน ทำงานเกี่ยวกับการขนส่ง ช่าง การบริการต่างๆ รวมเป็น 6 คลัสเตอร์ดังต่อไปนี้- คลัสเตอร์บริษัทการบินไทย (14 พ.ค.2564) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย – คลัสเตอร์บริษัทการบินไทย ระหว่าง 28 เม.ย.-6 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิดสะสม 6 ราย- คลัสเตอร์บริษัทเอกชน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 47 ราย (มีผู้ป่วยรักษาหายและพ้นระยะติดตาม)- คลัสเตอร์ ฝ่ายบริการการขนส่ง ระหว่าง 27 เม.ย.-7 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิดสะสม 34 ราย- คลัสเตอร์ไปรษณีย์ ระหว่าง 23 เม.ย.-5 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิดสะสม 12 ราย- คลัสเตอร์บริษัทเอกชน 26 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย (พ้นระยะการติดตาม) และขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกแล้วเป็น 129 ราย และรอผลตรวจอีก190 ราย
*****นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน ทสภ. ได้รับรายงานว่ามีผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายใน ทสภ. ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนหลายราย ซึ่งในส่วนของ ทสภ. มีพนักงานและลูกจ้างของฝ่ายขนส่งทางอากาศติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 34 คน เมื่อได้รับทราบ ก็ได้มีการดำเนินการและกำชับให้หน่วยงานมีการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรวมถึงสวัสดิภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. เป็นสำคัญ ซึ่ง ทสภ. ได้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยและมีความเสี่ยงสูงได้เข้าทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 และสั่งการให้พนักงานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องทำการกักตัว 14 วัน โดยได้จัดให้พนักงานฝ่ายอื่นมาปฏิบัติงานเเทนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของทสภ.
2. ทสภ. ดำเนินการทำความสะอาดโดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดแบบ Deep cleaning ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงสูงปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและผู้มาใช้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และตามคำแนะนำของสาธารณสุข
3. ในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) โดยฝ่ายการแพทย์ประสานสาธารณสุขอำเภอบางพลี และโรงพยาบาลบางพลีเพื่อดำเนินการรวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจดังกล่าว
4. ให้พนักงานและลูกจ้างฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือในขณะปฏิบัติหน้าที่ และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการรักษาระยะห่าง
5. แบ่งพื้นที่ในการทำงานของแต่ละส่วนงาน ให้มีพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) เป็นพื้นที่ทำงานชั่วคราวแทนได้ โดย ทสภ. ได้จัดหาพื้นที่กักตัวสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และจะเพิ่มพื้นที่กักตัวในกรณีที่มีผู้มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นจากเดิม
*****นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ทสภ. ได้มีการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด โดยให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) อย่างน้อยร้อยละ 80 ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน รวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน แบบ Deep Cleaning อย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติยึดหลักบินวิถีใหม่ D – M – H – T – T ซึ่งประกอบด้วย D (DISTANCING) เว้นระยะห่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น M (MASK- WEARING) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H (HAND WASHING) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ T (TEMPERATURE CHECK) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ T (THAICHANA) สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
*****นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ผ่านมา ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่เป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งใกล้ชิดผู้โดยสาร และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค Covid-19 ทสภ. จึงได้สนับสนุนพื้นที่ในการให้บริการจุดฉีดวัคซีน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน Row U และ W โดย ทสภ. ต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยานที่ได้ให้การสนับสนุนวัคซีนสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายใน ทสภ.
*****โดยปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานไปแล้วกว่า 4,371 คน ซึ่งจะเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการภาคพื้น รวมถึงพนักงานในเขตพื้นที่เขตปลอดอากรก่อนเป็นการเร่งด่วนทุกคน ภายในเดือนมิถุนายน 2564

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ 0876122558 ***

Related posts