ศรีสะเกษ สั่งปิด 7 หมู่บ้านอำเภอศรีรัตน ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดศรีสะเกษ สั่งปิด 7 หมู่บ้านอำเภอศรีรัตน ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามที่ได้ปรากฎสถานการณ์พบมีผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่มตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จำนวน 18 คน เวลา 06.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อำนวยการมอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอศรีรัตนะ ปภ. จังหวัดส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการอำเภอศรีรัตนะ ประชุมกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และควบคุมโรคนั้น

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าและมอบแนวทางเพิ่มเติม รวมทั้งนำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากการบริจาคมอบให้กับ 7 หมู่บ้านของตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ปกครองท้องที่เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกระดับการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ ได้แก่ บ้านตูม หมู่ที่ 1 บ้านตูมพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านศรีพะเนา หมู่ที่ 3 บ้านหนองกันจง หมู่ที่ 4 บ้านตูมกระแซงราษฎร์ หมู่ที่ 9 บ้านศรีพะเนาใต้ หมู่ที่ 11 และบ้านศรีพะเนาตะวันออก หมู่ที่ 12 เพื่องดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ลดการเคลื่อนย้าย โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. อสม.อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงนามใน คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2054/2564 ลงวันที่ 15 พ.ค. 64 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ (ฉบับที่ 20) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เกิดกลุ่มคลัสเตอร์เกิดขึ้นหลายกลุ่มกระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งการติดเชื้อได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่

อ.ศรีรัตนะ พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย ดังนั้น เพื่อยกระดับการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts