ลำพูน- OR ผนึก “PTT Station” บริจาคเงิน “โรงพยาบาล” 77 จังหวัด มูลค่า 23 ลบ. สำหรับจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูนถูกคัดเลือกให้ได้รับสนับสนุน

ลำพูน- OR ผนึก “PTT Station” บริจาคเงิน “โรงพยาบาล” 77 จังหวัด มูลค่า 23 ลบ. สำหรับจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูนถูกคัดเลือกให้ได้รับสนับสนุน

 

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลลำพูน ได้มีกลุ่ม OR ผนึก “PTT Station” ร่วมบริจาคเงิน โดยมีนายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ เจ้าของกิจการ “PTT Station” จังหวัดลำพูน นำเงิน จำนวน 200,000 บาท ร่วมสบทบทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลลำพูน โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลลำพูน โดยแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน รับมอบเงินในการ จัดทำห้อง ICU และห้องความดันลบ (Negative Pressure) เพื่อใช้ในการป้องกัน และรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมการสนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลลำพูน ในการต่อสู้กับโรคระบาดใหม่ โควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงพยาบาลลำพูน ต้องรองรับผู้ป่วย ใน ICU มากขึ้น และมีความจำเป็นต้องเปิดหอผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และปานกลางทั้งหมด 28 เตียง ดังนั้นจึงมีความต้องการอุปกณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย จำนวนมาก อาทิ เครื่อง Central Monitor หรือเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ที่สามารถรวมศูนย์มาอยู่ที่ห้องพยาบาลได้ ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังหาผู้สนับสนุน เครื่อง Central Monitor ให้แก่โรงพยาบาล ดังกล่าว สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สาธารณูปโภค ในโรงพยาบาล สามารถโทร. 065-472-3714, 065-4723715 ตั้งแต่เวลา 08.30-200.00 น.ทุกวัน หรือผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลลำพูน เลขบัญชี 511-0-93258-1 เงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ทั้งนี้ โครงการ พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความห่วงใยร่วมช่วยไทยพ้นวิกฤต โควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นการระดมความร่วมมือจากผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างตรงจุดโดยผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในแต่ละจังหวัดในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นผู้คัดเลือกสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารระสุขที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เงินสนับสนุนในครั้งนี้สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 อย่างตรงจุดและครอบคลุม

โดยถือเป็นการร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบมีส่วนร่วม(lnclusive Growth) และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประชาชน พนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ที่โออาร์เข้าไปทำธุรกิจ เพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่ (Livng Community) และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

……………………………….

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 

Related posts