ดร กัลยาณี ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ช่วยเหลือแม่ลูกป่วยโรคมะเร็งมา 8 ปี เยื่อโควิด-19

ดร กัลยาณี ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ช่วยเหลือแม่ลูกป่วยโรคมะเร็งมา 8 ปี เยื่อโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่บ้านเลขที่ 54/27 ชุมชนโนนทรายทอง ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศรีสะเกษ นายดีเจริญ สมประสาท นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ดร.รัชพล สุทนต์ ประธานจิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ และนางประพันธ์ หงษ์ศิลา รองนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้เดินไปให้ความช่วยเหลือแก่ นายกรภวัต อินทนนท์ อายุ 21 ปี ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อโพรงจมูกระยะที่ 3 รักษาด้วยคีโมบำบัดฉายแสงเป็นเวลานาน 8 ปี แม่ของผู้ป่วยหอบลูกย้ายจากอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้ท้อแท้หมดหวังในชะตาชีวิต ขาดรายได้ วอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ ดร.รัชพล สุทนต์ ประธานจิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวฐาปนีย์ ธนบดีอริยะกูล ผอ, สำนักแนะแนวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี ได้พานางขวัญพัชรสร ทับทิมวันเพ็ญ มาขอความช่วยเหลือกรณีลูกชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อโพรงจมูกระยะที่ 3 และเล่าเรื่องความเดือดร้อนที่ต้องดูแลลูกชายสองคนแบบแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะสามีทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลไพร เมื่อลูกชายป่วย ตนเองต้องออกจากงานมาดูแลลูก ปั่นอาหารให้ลูกทางสายยาง และต้องพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลฯ ทุกวัน ลูกเป็นมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อโพรงจมูกมา 8 ปีแล้ว ทุกวันนี้เดือดร้อนมาก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆมีมาก ต้องเลี้ยงลูกชายที่ป่วยและยังต้องเลี้ยงลูกชายอีกคนอายุ 18 ปีที่กำลังเรียนอยู่ บางครั้งต้องให้ลูกคนเล็กเฝ้าพี่ แม่ต้องออกไปหาขายประกันเพื่อเสริมรายได้ แต่ก็ขายไม่ได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และรับซักรีดในโรงพยาบาล มีรายได้ไม่แน่นอน ทุกวันนี้ขายทรัพย์สินที่มีอยู่หมดแล้ว และยังต้องยืมรถยนต์จากน้องมาขับพาลูกไปส่งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีแบบไป-กลับทุกวัน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

ในการนี้ ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ได้ประสานงานกับส่วนราชการให้การช่วยเหลือ โดย นายดีเจริญ สมประสาท และ น.ส.วิภาวรรณ แสงขาว นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นผู้แทนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาหาแนวทางในกาช่วยเหลือ และในเบื้องต้นได้มอบสงเคราะห์จำนวน 3,000 บาท ดร.รัชพล สุทนต์ ประธานจิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ และนางประพันธ์ หงษ์ศิลา รองนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 093 5504 042

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts