ตราด-/คณะกรรมการกรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขตสู่ระดับประเทศ ปี 2564

ตราด-/คณะกรรมการกรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขตสู่ระดับประเทศ ปี 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด นำโดย นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอคลองใหญ่ นําโดยนายภูวพงศ์ ระวังชื่อ เกษตรอําเภอคลองใหญ่ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขตสู่ระดับประเทศ ปี 2564 โดยจังหวัดตราดได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน คือ นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งมีคณะกรรมการจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง พร้อมคณะมาเป็นผู้ประเมินและซักถามข้อสงสัยที่ผ่านมารวมถึงเยี่ยมชมสวนทุเรียนและกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการคัดเลือก ทั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ และเกษตรกรผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมาร่วมสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ อย่างพอควร ณ.สวนนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ ตำบลไม้รูด นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนกล่าวว่า ก่อนหน้านี้กว่า 30 ปี ที่ตนได้ทําสวนทุเรียน มีจํานวน 100 ไร่ ซึ่งช่วงนี้จะขายทางออนไลน์โดยมีทุเรียนพันธ์สาวชมกิโลละ 230 บาท ทุเรียนหมอนทองกิโลละ 190 บาท และทุเรียนชะนีกิโลละ 130 บาท ทำทุเรียนออกจำหน่าย จากราคาทุเรียนที่เมื่อก่อนมักประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ บางครั้งราคาตกต่ำอยู่ที่ 10 บาทที่ผ่านมาแล้วต่อกิโลกรัม ตนจึงมีแนวคิดที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ สามารถเก็บผลผลิตให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นที่ต้องการของตลาด จนกระทั่งประสบความสำเร็จ โดยการเข้าใจพืช เข้าใจสาร และการหานวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในแปลงทุเรียนของตน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการผลิตทุเรียน หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ คือ การบำรุงต้นให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำสู่การป้องกันปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช โดยใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา หรือเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts