นายอำเภอเบตงลุย ควงแขน อสม เดินเคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

นายอำเภอเบตงลุย ควงแขน อสม เดินเคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน


ยะลา – นายอำเภอเบตง พร้อมนายกกิ่งกาชาด ควงแขน อสม ธารน้ำทิพย์ ยะลา เดินเคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน
วันนี้ (15 พ.ค. 64) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วย กลุ่ม อสม.ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จ.ยะลา นายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล และนายชยุต เหมวิเชียร. ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ระดมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ของตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง ในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมแนะนำการลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่งถึง
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ใน 5 ตำบล เพื่อให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจกับประชาชนพบว่า ชาวบ้านในพื้นที่กว่าร้อยละ 80 มีความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนดี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่พร้อมในการรับบริการ เนื่องจากรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นลบ ก็ถือเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่จะต้องสร้างความเข้าใจต่อไป นอกจากนี้ นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วย อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ ทั้งนี้ทางหน่วยงานราชการมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว ที่ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ซึ่งการลงพื้นที่มาครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบ หมอพร้อม ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของชาวบ้านพบว่า กลุ่มของผู้สูงอายุยังมีความกลัวเรื่องของผลกระทบ เพราะความเข้าใจในข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง จึงพยายามที่จะอธิบาย แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มของคนรุ่นใหม่จะมีความต้องในการรับบริการวัคซีนมาก เพราะเขาจะมีความคิดว่าเขามีสุขภาพที่แข็งแรง คงไม่น่าจะมีผลกระทบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตนก็ยังเชื่อว่าหากคนในหมู่บ้านฉีดกัน โดยส่วนใหญ่ก็จะทำให้คนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998

 

 

Related posts