ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #เผยหลักฐานนายทุนทำหลักเขตดูดทรายใหม่ตบตา จนท. ก่อนเข้าตรวจ

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #เผยหลักฐานนายทุนทำหลักเขตดูดทรายใหม่ตบตา จนท. ก่อนเข้าตรวจ

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายปิติพัฒน์ สุธีรัตน์วัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร นายวิโรจน์ สนธิกรณ์ ป้องกันจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน. ฝ่ายปกครองและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดูดทรายของผู้ประกอบการท่าทรายที่ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในพื้นที่ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายประกอบด้วย หจก.เอ พี แมชชีนเนอรี่ คอนสตั้คชั่น หจก.ท่าทรายโชคบริบูรณ์ หจก.ป.มุกดาหาร ได้รับใบอนุญาตดูดทรายมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อ พ.ศ.2561 สิ้นสุด พ.ศ.2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอต่อใบอนุญาต และ น.ส.วาสนา กำยาน ได้รับใบอนุญาตดูดทรายมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อ พ.ศ.2563 สิ้นสุด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยในวันที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพื้นที่ดูดทรายในแม่น้ำโขง ผู้ประกอบการทั้ง 4 รายได้มีการปักธงหลักเล็งพื้นที่ดูดทรายไว้บนตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง และมีการวางทุ่นแสดงอาณาเขตดูดทรายในแม่น้ำโขงครบทั้ง 4 ด้าน และพบเรือดูดทรายดำเนินงานอยู่ภายในพื้นที่ตามที่ได้วางทุ่นแสดงอาณาเขตไว้ทั้ง 4 ด้าน ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ร่วมลงพื้นที่ เดินเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่ผู้ประกอบการได้มีการปักหลักเล็งที่บริเวณริมตลิ่ง กลับพบว่าหลักเล็งดังกล่าวทำด้วยไม้ไผ่ที่ยังมีสีเขียวสดอยู่ และดินที่ใช้ถมหลักเล็งก็มีสภาพที่คล้ายกับพึ่งดำเนินการทำหลักเล็งและขุดฝังใหม่ได้ไม่กี่วันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่มาตรวจสอบดังกล่าว และเห็นว่าควรจะมีการวัดพิกัดการวางหลักเล็งและทุ่นแสดงพื้นทีอนุญาตดูดทรายใหม่ว่าตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

นายปิติพัฒน์ กล่าวว่า ตามใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินของผู้ประกอบการจะมีรูปแผนที่แสดงการขออนุญาตที่มีเลขพิกัดของหลักเล็ง และทุ่นไว้ทั้งหมด แต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือจับพิกัดมาด้วย จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ประกอบการได้ทำการดูดทรายตรงตามพื้นที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยจะทำการตรวจสอบในภายหลังอีกครั้ง

ขณะที่ชาวบ้านตำบลบางทรายน้อยได้ให้ข้อมูลว่ามีหลักเล็งที่ปักไว้นานแล้วเพียงไม่กี่ต้นนอกนั้นเป็นทำขึ้นมาใหม่ก่อนเจ้าที่เจ้าจะเข้ามาตรวจสอบ เช่นเดียวกับกับทุ่นที่วางแสดงอาณาเขตพื้นที่ดูดทรายในแม่น้ำโขงชาวบ้านก็พึงพบเห็นเช่นกัน คาดว่าพึ่งทำขึ้นมาใหม่เหมือนกับหลักเล็งซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเป็นการลักลอบดูดกรวดทรายในแม่น้ำโขงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดูดทราย อันควรตรวจสอบ หรือสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย เพิกถอนการอนุญาตหรือพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตต่อไป

#ลักลอบดูดทรายแม่น้ำโขง #ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย #นายทุนผู้ประกอบการท่าทราย #จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าว ชุด ฉก.พญาอินทรีย์/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts