นครนายก – มอบถุงยังชีพพระราชทาน 12 พฤษภาคม 2564

นครนายก – มอบถุงยังชีพพระราชทาน 12 พฤษภาคม 2564

 

จังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย จำนวน 207 รายในพื้นที่อำเภอบ้านนา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำส่งมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย

 

        ที่หอประชุมอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชาราชนุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เพื่อมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 207 ชุดพร้อมน้ำดื่ม ใน 6 ตำบลให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5,6,7 พฤษภาคม 2564

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts