กองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

กองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ และนาวาเอก สรายุทธ สุขรมย์ ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ดำเนินการจัดรถครัวสนาม พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพเรือ และอุปกรณ์ ลงพื้นปรุงอาหารแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนในพื้นที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ง่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts