สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow) จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow) จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี

วันนี้ (12 พ.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow) จำนวน 15 เครื่อง โดยกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นายนนทกร พุ่มกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีส่งมอบ และ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์สุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เข้าร่วมพิธี

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจพบการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปทุมธานี ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง และเตรียมพร้อมตั้งรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรงเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงจำนวนมากในการดูแลผู้ป่วย

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลต่างๆ และพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 15 เครื่อง แก่โรงพยาบาลปทุมธานี

 

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน

Related posts