สโมสรโรตารี่ ภาค 3340 ประชุมทางออนไลน์ เลี่ยงโควิด 19

สโมสรโรตารี่ ภาค 3340 ประชุมทางออนไลน์ เลี่ยงโควิด 19


ในช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาล กำหนดห้ามจัดให้มีการประชุมหรือการรวมตัวกันของกลุ่มผู้คน แต่สโมสรโรตารี่ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ จะต้องมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง
นายกเกรซ นายก รัมภาพรรณ์ อินมะโรง นายกสโมสรโรตารี่มิตรภาพสัตหีบ ภาค 3340 โรตารี่สากล ที่โครงการหมู่บ้านเซนศิริ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ผู้ว่ารับเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้อคเตอร์ จารีศรี กุลศิริปัญโญ คณะกรรมการเลขานุการสโมสรโรตารี่ ภาค 3340 โรตารี่สากล เป็นประธานการประชุมและจัดการอบรม คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี ภาค 3340 ที่จะต้องมีการประชุมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ จึงต้องเปลี่ยนการประชุมจากรูปแบบเดิมๆ ตามโรงแรมขนาดใหญ่ มาเป็นการประชุมทางออนไลน์ ผ่าน เฟสบุ๊ค Rotary New Thailand
ซึ่งคณะกรรมการทุกคน จะต้องเรียนรู้ถึงหน้าที่ของตัวเอง จึงต้องขมักเขม้นต่อการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยสโมสรโรตารี่มิตรภาพสัตหีบ นำโดย นายก รัมภาพรรณ์ อินมะโรง นายกสโมสรโรตารี่มิตรภาพสัตหีบ ได้นำคณะกรรมการบริหารโรตารี ภาค 3340 ปีบริหาร 2021-2022 อาทิ รทร. วิเชียร เยี่ยมเพื่อน , เลขาและนายกก่อตั้ง แพรทอง ทากุดเรือ , รทร. สุพรรณี สกุลทอง เหรัญญิก , นยล.นิสานารถ สินธพทอง ปฎิคม , รทร. พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ , รทร. ณิชารีย์ ศรีปะโค ประธานสมาชิกภาพ , รทร. ปิยรัตน์ วันธงชัย ประธานมูลนิธิโรตารี , รทร. ภัสลดา สุวรรณ์ และ รทร. รัติกร คงสงฆ์ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
โดยการประชุม ได้มีการจัดเว้นระยะห่างแค่ร่างกาย แต่ใจต้องใกล้กัน โซ เชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) สวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัส โควิด 19 ตามระเบียบและกระบวนการป้องกันของ กระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด
โรตารี เป็นองค์กรของผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพ ซึ่งให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกอาชีพ และสร้างสรรค์ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างกันในโลก โดยตั้งเป็นสโมสรแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ เรียกว่า สโมสรโรตารี ในปัจจุบัน โรตารีเจริญรุ่งเรืองด้วยมีสโมสรต่างๆ ถึง 27,000 สโมสร และมีสมาชิกสโมสรทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี เป็นจำนวนถึง 1.2 ล้านคน ซึ่งให้การบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านชุมชน เช่นเดียวกันในทุกๆ ประเทศทั่วโลก
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts