ร้อยเอ็ด/… เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานบุญซำฮะหรือ(ฮีตเดือน 7) หนึ่งใน ฮีต 12 คอง 14 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ร้อยเอ็ด/…
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานบุญซำฮะหรือ(ฮีตเดือน 7) หนึ่งใน ฮีต 12 คอง 14 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2564 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เกาะกลางบึงพลาญชัย ภายในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีกรรม:ตกตอนเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดชัยมงคลคาถา(ชาวบ้านเรียกว่า ตั้งมุงคุน) ที่ศาลากลางบ้านหรือหลักบ้าน ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะนําดอกไม้ธูปเทียน ขันน้ำมนต์ ขันใสหินกรวด ทราย และฝ้ายผูกแขน มารวมกันที่ศาลากลางบ้าน เช้าถวายจังหันพระสงฆ์ หลังพระสงฆ์สวดชัยมงคลเสร็จชาวบ้านจะนำสิ่งเหล่านี้กลับบ้านเรือนของตนประพรมให้แก่ทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบ้านเรือนและวัวควาย เอาด้ายผูกแขน ลูกหลานทุกคนเพราะเชื่อ ว่าจะนําความสุขและสิริมงคลมาสู่สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายก็จะเอามาหว่านรอบๆ บริเวณบ้านและที่สวนที่นา เพื่อขับไล่เสนียดจัญไร และสิ่ง อัปมงคล
มูลเหตุ:เล่าไว้ในคัมภีร์ ธรรมบท ว่าครั้งหนึ่งในเมืองไพสาลี เกิด “ทุพภิกขภัย” อ่านว่า ทุบ-พิก-ขะ-ไพ ความหมายจาก พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพง หรือ การขาดแคลนอาหารในบ้านเมือง. เพราะฝนแล้งสัตว์เลี้ยงต่างๆ ล้มตายเพราะความหิว ซ้ำร้ายอหิวาตกโรคหรือ “โรคห่า”ก็ระบาดทําให้ผู้คนล้มตายกันมากมาย ชาวเมืองกลุ่มหนึ่งจึงพากันเดินทางไปนิมนต์ พระพุทธเจ้าให้มาปัดเป่าภัยพิบัติ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จถึงเมืองไพสาลีก็เกิดฝน “ห่าแก้ว” ตกลงมาอย่างหนักจนน้ำฝนท่วมแผ่นดินสูงถึง หัวเข่าและน้ำฝนก็ได้พัดพาเอาซากศพของผู้คนและสัตว์ต่างๆ ไหลล่องลอยลงแม่น้ำไปจนหมดสิ้น พระพุทธเจ้าทรงทําน้ำพระพุทธมนต์ใส่บาตร แล้วมอบให้พระอานนท์นําไปประพรมทั่วเมือง โรคภัยไข้เจ็บก็สูญสิ้นไปด้วย เดชะพระพุทธานุภาพ ดังนั้นไทยอีสานจึงทํา บุญซําฮะขึ้นในเดือน 7 ของทุกๆ ปี
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวร้อยเอ็ดทุกคนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด- 19 โดยเคร่งครัด นอกจากนี้พี่น้องประชาชนที่มาบวงสรวงสักการะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด- 19 เช่นเดียวกัน
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:คมกรช พวงศรีเคน

Related posts