สสจ.อ่างทองเตรียมเดินหน้าจองวัคซีนเชิงรุกถึงหัวบันไดบ้านหลังยอดจองไม่เข้าเป้า พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจหลังประชาชนไม้มั่นใจฉีดวัคซีน

สสจ.อ่างทองเตรียมเดินหน้าจองวัคซีนเชิงรุกถึงหัวบันไดบ้านหลังยอดจองไม่เข้าเป้า พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจหลังประชาชนไม้มั่นใจฉีดวัคซีน


หลังมีการเปิดจองลงทะเบียนการฉีวัคซีนในแอพิเคชั่น หมอพร้อมและทางช่องทางต่างๆของทางจังหวัดอ่างทอง แต่ล่าสุดยอดกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่มคือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไปและประชาชนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โดยในพื้นที่จังหงัดอ่างทองมีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวกว่า 80,000 รายแต่ยอดจองล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมามีผู้จองเข้ามาเพียง 3,804 ราย ซึ่งเป็นยอดที่น้อยมาก โดยจากการตรวจสอบผลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังวิตกกังวลกับการฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซเนก้า ซึ่งมีข่าวในเรื่องของผลข้างเคียงเป็นจำนวนมาก ทำให้สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชนและเตรียมปรับเปลี่ยนการจองวัคซีนเชิงรุกด้วยการจองวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงทั้ง 80,000กว่ารายและให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริการจัดการในการจองและฉีดวัคซีนตามความสมัครใจ
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเปิดเผยว่า หลังยอดการจองฉีดวัคซีนมีจำนวนน้อยมทำให้ได้ปรึกษากับทางนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงดำเนินการเชิงรุกด้วยการจองวัคซีนให้กับสองกลุ่มนี้ทั้ง 80,000 รายและประสานให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในการจัดระบบฉีดวัคซีนเป็นหมู่บ้าน ซึ่งหากคนใดยังไม่ประสงค์ฉีดเมื่อถึงคิวหรือต้องการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแทนซิโนแวคก็สามารถที่จะเลื่อนวันได้ โดยหากมีวัคซีนเหลือจากลุ่มนี้ที่ไม่สมัครใจฉีดก็สามารถที่จะจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆต่อไปได้ทันที
ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดอ่างทองวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย ยอดสะสม 168 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 64 ราย รักษาหาย 102 ราย
ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าว

 

Related posts