ศรชล.นำกำลังร่วมประสานงานแจกจ่ายอาหารปรุงสุกช่วยเหลือประชาชน จากผลกระทบโควิด 19

ศรชล.นำกำลังร่วมประสานงานแจกจ่ายอาหารปรุงสุกช่วยเหลือประชาชน จากผลกระทบโควิด 19


น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จว.ประสมุทรสาคร (รองผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร) และ น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจว.สมุทรสาคร(หน.ศคท.จว.สมุทรสาคร) นำกำลังพล ศรชล.จว.สมุทรสาคร กำลังพล ศคท.จว.สมุทรสาคร และ กำลังพล สห.ทร./สอ.รฝ.ที่มาร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร ร่วมอำนวยการ ประสานงาน และเข้าร่วมในกิจกรรมของกองทัพเรือ ที่ได้จัดส่งรถครัวสนาม พร้อมกำลังพลจิตอาสา เพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เมื่อ 11 พ.ค.64 ที่ผ่านมา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 พื้นที่ จว.สมุทรสาคร ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
การแจกจ่ายอาหารปรุงสุกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร ของกองทัพเรือในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ เข้ารับอาหารปรุงสุก ขนม และน้ำดื่มจำนวนรวม 500 ชุด โดยรับมอบจากผู้แทนกองทัพเรือ , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนเหล่ากาชาด จว.สมุทรสาคร ณ บริเวณหน้าที่ทำการเหล่ากาชาด จว.สมุทรสาคร ศาลากลางจว.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร
ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts