พังงา-กลุ่มสท.เมืองพังงาลงขัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ร้านค้าในเขตเทศบาลฟรี สร้างความมั่นใจสู้ภัยโควิด-19

พังงา-กลุ่มสท.เมืองพังงาลงขัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ร้านค้าในเขตเทศบาลฟรี สร้างความมั่นใจสู้ภัยโควิด-19


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายธีระพล โชติวัฒนากร ประธานสภาเทศบาลเมืองพังงา พร้อมด้วยนายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข นายศิชน ปิ่นแก้ว ส.อบจ.พังงา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพังงา นำทีมออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้ร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพังงา ที่ได้มีการแจ้งรายชื่อล่วงหน้าผ่านทางเฟซบุ๊ก จำนวนกว่า100 ร้าน หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องและมีไทม์ไลน์เข้ามาใช้บริการร้านค้าบางร้านในเขตเทศบาลเมืองพังงา ทำให้เริ่มมีการวิตกกังวลทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยในวันแรกได้ฉีดพ่นให้ร้านค้าจำนวนกว่า40 ร้าน และตั้งเป้าจะพ่นให้ครอบคลุมในเวลา5วัน
นายธีระพล โชติวัฒนากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบการระบาดของคลัสเตอร์ใหม่ในอำเภอทับปุดที่มีผู้ป่วยมากกว่า10 คน ซึ่งผู้ป่วยบางรายก็มีไทม์ไลน์เข้ามาใช้บริการร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพังงา ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพังงาส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องต้องกันควรจะร่วมแบ่งเบาภาระของทางราชการที่ต้องดูแลพื้นที่พบผู้ป่วย พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่หน่วยงานราชการ จึงร่วมกันลงขันให้บริษัทเอกชนที่รับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำการฉีดพ่นร้านค้า ร้านอาหาร และธนาคาร ด้วยน้ำยานำเข้าจากต่างประเทศเกรดทางการแพทย์ ในราคาต้นทุน เป็นการสร้างความมั่นใจเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts